خرید بسته

بسته سه ماهه

۱۹۰ هزار تومان ساده

افزودن نامحدود محصول

فضای میزبانی و ترافیک نامحدود

قالب‌های متنوع

بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

استفاده از دامنه اختصاصی

وبینار آموزشی

پشتبانی آنلاین

بسته شش ماهه

۳۴۰ هزار تومان تجاری

افزودن نامحدود محصول

فضای میزبانی و ترافیک نامحدود

قالب‌های متنوع

بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

استفاده از دامنه اختصاصی

کارگاه های آموزشی

پشتبانی آنلاین + ۲ ماه تلفنی

بسته یک‌ساله

۶۹۰ هزار تومان ویژه

افزودن نامحدود محصول

فضای میزبانی و ترافیک نامحدود

قالب‌های متنوع

بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

استفاده از دامنه اختصاصی

۶ ماه پشتیبانی تلفنی

پشتبانی آنلاین + آموزش اختصاصی

۱ سال دامنه اختصاصی

بسته ویژه

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان حرفه‌ای

افزودن نامحدود محصول

فضای میزبانی و ترافیک نامحدود

قالب‌های متنوع

بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر

استفاده از دامنه اختصاصی

کارگاه‌های آموزشی

پشتبانی آنلاین + ۲ ماه تلفنی

۱ سال دامنه اختصاصی

طراحی قالب اختصاصی