قوانین و مقررات نمایندگان

قوانین و مقرراتی که نماینده فروش برای اخذ نمایندگی موظف به قبول و عمل به آنهاست به شرح زیر می باشد.

 • نماینده فروش می تواند به صورت واسطه میان شرکت و خریدار فروشگاه همکاری نماید.
 • آشنایی کامل با فروشگاه، نحوه کار آن و پرداختها داشته باشد.
 • مدیر نمایندگی بدون هماهنگی با شرکت امکان واگذاری نمایندگی خود را به افراد دیگر ندارد.
 • بررسی، ثبت و دریافت اطلاعات مشترکین برای ثبت نام به‌صورت کامل طبق استانداردهای شرکت توسط نماینده باید صورت گیرد.
 • به نماینده درصدی از فروش به صورت تصاعدی بر اساس سقف فروش به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.
  1. فروش بین 0 الی 2.500.000 ریال 5٪ از هر فروش
  2. فروش بین 2.500.000 ریال الی5.000.000 ریال 8٪ از هر فروش
  3. فروش بین 5.000.000 ریال الی 7.500.000 ریال 11٪ از هر فروش
  4. فروش بین 7.500.000 ریال به بالا 15٪ از فروش
 • مسئولیت ثبت اطلاعات حقیقی افرادی که فروشگاه را خریداری می کنند بر عهده نماینده می باشد.
 • فرم درخواست و اطلاعات نماینده باید به طور کامل و دقیق تکمیل گردد
 • تنها افراد حقیقی با سن بیش از 18 سال تمام و یا افراد حقوقی اجازه استفاده از خدمات شرکت را خواهند داشت
 • مشتری مجاز به انجام هیچ یک از موارد زیر نمی باشد، در صورت مشاهده، بدون اخطار سرویس مشتری مسدود می گردد و با وی بر طبق قانون برخورد خواهد گردید.
  1. تلاش برای هک و دسترسی به کدهای سیستم
  2. عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (مشتری موظف می باشد که اطلاع کامل به این قوانین داشته باشد)
  3. انجام هرگونه فعالیت که به هر شکل منجر به اختلال در ارائه خدمات شرکت به سایر مشتریان گر.
  4. تلاش برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سرور شرکت و یا اطلاعات سایر مشتریان.
 • ثبت فروشگاه جدید توسط مشتری باید مطابق با قوانین و مقررات مندرج در سایت صورت گیرد، از جمله نام و محصولات فروشگاه.

مفاد این توافق نامه ممکن است جامع و کامل نباشد و شرکت حق تغییراتی از قبیل وبرایش، اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد. نماینده موظف است به صورت دوره ای این توافق نامه را مطالعه نماید و به مفاد آن پایبند باشد و در صورت عدم پذیرش موارد ذکر شده، می بایست استفاده از خدمات شرکت را متوقف نماید. در صورت توقف استفاده از سرویس های شرکت و قطع همکاری از جانب مشتری با شرکت، هیچ مبلغی به وی مسترد نخواهد شد.